Bulterier Miniaturowy - Hodowla FCI "Bullwitmo"

      English version

Zasady rezerwacji szczenit i realizacji zakupu

Zainteresowanych zakupem szczenit z naszej hodowli informujemy o obowizujcych zasadach rezerwacji:

- zainteresowany zakupem zgasza e-mail -owo lub telefonicznie ch nabycia szczeniaka podajc pe oraz inne wymagania/oczekiwania
- rezerwacje na szczeniaki przyjmujemy w formie zadatku po urodzeniu si szczenit
- hodowca zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji bez podania przyczyn
- warunki nabycia ustalane s pomidzy hodowc a nabywc szczeniaka, na podstawie szablonu umowy, ktry moe by indywidualnie negocjowany
- negocjacje kocz si zawarciem umowy przedwstpnej
- umowa przedwstpna moe mie form uzgodnie elektronicznych, mailowych i obowizuje od momentu wpacenia na podane konto uzgodnionego zadatku
- umowa przedwstpna zobowizuje obie strony do zawarcia umowy przyrzeczonej zgodnie w wynegocjowanymi warunkami
- szczenita s rezerwowane w kolejnoci wpaty zadatku, nabywca jest informowany o przyjtej rezerwacji
- podpisanie umowy przyrzeczonej kupna szczeniaka nastepuje w uzgodnionym terminie, ale nie pniej ni termin przekazania szczeniaka
- hodowca przedstawia nabywcy dostpne dla niego szczenita, nabywca wybiera szczeniaka osobicie lub na podstawie dostpnych zdj
- umowa przyrzeczona zostaje zawarta w formie pisemnej i moe by podpisana najpniej w dniu przekazania szczeniaka
- umowa jest zgodna z wymaganiami okrelonymi w regulaminie Zwizku Kynologicznego w Polsce
- hodowca sprzedaje tylko rodowodowe, zdrowe szczenita oznakowane chipem i metryk wraz z dokumentacj hodowlan (ksieczka zdrowia, wyniki bada)
- odbir szczenit nastpuje po ukoczeniu 8 tygodnia ycia
- szczeni w momencie przekazania zgodnie z najlepsz wiedz hodowcy i badaniami jest zdrowe

Zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego w przypadku wycofania si nabywcy z umowy przedwstpnej (czyli rezygnacji z zakupu zamwionego szczeniaka) ZADATEK NIE PODLEGA ZWROTOWI !!!

Zadatek jest zwracany jedynie w przypadkach losowych wynikych nie z winy hodowcy (wady rozwojowe/choroby szczenit wykryte u hodowcy ). Wwczas zadatek zostaje zwrcony w caoci (tzn. 100% kwoty wpaconej przez kupujcego) lub uzgodnione warunki s renegocjowane w zalenoci od woli nabywcy.

Poprzez wpat zadatku chronimy Ciebie i psa przed pomykami. Prosimy o rozwane podejmowanie decyzji !

© Bullwitmo FCI Kopiowanie bez zgody Bullwitmo zabronione Projekt i wykonanie emkai